Spreker Nieuwbouw 2019-2021: stand van zaken en ontwikkelingen (Presentatie Sprekende Cijfers woningmarkt)

Rogier Weck werkt sinds 2016 als researcher op het coördinatiekantoor van Dynamis in Utrecht. Samen met de research manager is hij verantwoordelijk voor de dataverzameling, het analyseren en het schrijven van de Sprekende Cijfers rapportages. Deze onderzoeksrapporten geven inzicht in de marktontwikkelingen binnen de kantoren-, bedrijfsruimte-, retail- en woningmarkt van Nederland, op zowel landelijk als regionaal niveau. Naast de openbare Sprekende Cijfers publicaties doet de researchafdeling marktonderzoek voor o.a. beleggers, ontwikkelaars, financiers, gemeenten en provincies om deze partijen meer inzicht in de markt te verschaffen.

Rogier Wecks achtergrond als economisch geograaf biedt hem de juiste basis om de regionale kennis van de Dynamis partners in de onderzoeken te verwerken.